DECRET nr. 210 din 27 iulie 1988
pentru aplicarea majorării pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta, a pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă, a pensiilor invalizilor de război şi a pensiilor militare

EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT

Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 41 din 28 iulie 1988

În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 5/1988 cu privire la majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta, a pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă şi a pensiilor invalizilor de război, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: 

Articolul 1

Pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta de pînă la 3.000 lei lunar se majorează, în medie, cu 8 la suta.


Articolul 2

(1) Pensia minima de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta pentru pensionării cu vechime integrală se stabileşte 1.100 lei lunar.
(2) Procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime integrală, diferenţiate pe niveluri de pensii, sînt cele prevăzute în anexa nr. 1.


Articolul 3

(1) Pensia minima pentru munca depusa şi limita de vîrsta pentru pensionării cu vechime incompleta, care au depus o activitate de cel puţin 10 ani în unităţi de stat, se stabileşte la 800 lei lunar. Vechimea în munca ce se ia în considerare este cea prevăzută de reglementările legale privind pensiile de asigurări sociale de stat.
(2) Procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime incompleta, diferenţiate pe niveluri de pensii, sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.


Articolul 4

Pensia minima pentru pierderea capacităţii de muncă de gradul II de invaliditate pentru pensionării care primesc pensie numai din fondurile asigurărilor sociale de stat se stabileşte la 800 lei lunar.


Articolul 5

(1) Pensiile invalizilor de război de pînă la 3.000 lei lunar se majorează, în medie, cu 16,9 la suta.
(2) Pensia minima a invalizilor de război se stabileşte la 800 lei lunar.
(3) Procentele de majorare a pensiilor invalizilor de război, diferenţiate pe niveluri de pensii, sînt cele prevăzute în anexa nr. 3.


Articolul 6

Pensiile prevăzute la art. 1-5 se majorează astfel:
a) la data de 1 august 1988, pensiile invalizilor de război;
b) la data de 1 octombrie 1988, pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta de pînă la 1.500 lei lunar şi pensia minima pentru pierderea capacităţii de muncă, gradul II de invaliditate;
c) la data de 1 martie 1989, pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta cuprinse între 1.500-3.000 lei lunar.


Articolul 7

(1) Pentru persoanele care primesc pensii pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime integrală în munca, prestată în mai multe sectoare cu sisteme proprii de pensionare, procentul de majorare este cel prevăzut în anexa nr. 1, corespunzător nivelului total al pensiilor, şi se aplică la cuantumul pensiei de asigurări sociale de stat.
(2) În cazul persoanelor care primesc pensii pentru munca depusa şi limita de vîrsta, cu vechime incompleta în munca, prestată în mai multe sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensionare, din care cel puţin 10 ani în unităţi de stat, procentul de majorare este cel prevăzut în anexa nr. 2, corespunzător nivelului total al pensiilor, şi se aplică la cuantumul pensiei de asigurări sociale de stat.


Articolul 8

(1) Pensiile de asigurări sociale de stat la care se aplică majorarea, pensiile minime prevăzute de prezentul decret şi pensiile invalizilor de război cuprind şi compensaţiile pentru produse agroalimentare, energie termica, gaze naturale şi alţi combustibili, prevăzute de decretele Consiliului de Stat nr. 46/1982, nr. 240/1982 şi nr. 283/1984.
(2) De la data prezentului decret, compensaţiile prevăzute la alin. (1) se includ şi în pensiile care au rămas nemodificate.


Articolul 9

(1) Pensionării cărora li se majorează pensiile potrivit prezentului decret vor beneficia, în continuare, de drepturile de alocaţie de stat pentru copii, stabilite în condiţiile legii pînă la data majorării pensiilor. De asemenea, chiriile pentru locuinţe, stabilite potrivit pensiilor nemajorate, rămîn nemodificate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pensionarilor cărora li s-au inclus compensaţiile în pensie, potrivit art. 8 alin. (2).


Articolul 10

Pensiile militare de serviciu pentru activitatea depusa şi pensiile militare minime pentru pierderea capacităţii de muncă gradul II de invaliditate se majorează în procentele şi în condiţiile prevăzute de prezentul decret.


Articolul 11

Fondurile necesare majorării pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta, pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă, pensiilor invalizilor de război şi pensiilor militare prevăzute la art. 10 se acoperă de la bugetul de stat.


Articolul 12

Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, în termen de 10 zile de la data prezentului decret, vor prezenta propuneri de modificare a indicatorilor economico-financiari din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, pe semestrul II şi anul 1988, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.


Articolul 13

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret. 


Anexa 1 
TABEL
cu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime integrală, diferenţiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual al pensiilor – lei –Procentul de majorareNivelul pensiei dupa majorare
minim – lei –maxim – lei –
Pina la 90022,21100
901 – 100017,011001170
1001 – 110015,011701265
1101 – 120012,912651355
1201 – 130011,913551455
1301 – 140011,014551554
1401 – 15009,915541649
1501 – 17009,016491853
1701 – 20007,918532158
2001 – 22006,721582348
2201 – 25005,923482648
2501 – 27005,426482846
2701 – 30004,928463147


Potrivit legii, fracţiunile de leu rezultate din calculul de majorare a pensiilor se intregesc la un leu.
În vederea corelării, pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.147 lei cît devine pensia de 3.000 majorată cu procentul de 4,9 la suta. 


Anexa 2 
TABEL
cu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime incompleta, diferenţiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual al pensiilor – lei –Procentul de majorareNivelul pensiei dupa majorare
minim – lei –maxim – lei –
Pina la 55045,5800
551 – 70025,2800877
701 – 80015,2877922
801 – 90013,79221024
901 – 10007,910241079
1001 – 11005,610791162
1101 – 12005,211621263
1201 – 13004,812631363
1301 – 14004,413631462
1401 – 15004,114621562
1501 – 17003,415621758
1701 – 20003,017582060
2001 – 22002,620602258
2201 – 25002,322582558
2501 – 27001,925582752
2701 – 30001,827523054


Potrivit legii, fracţiunile de leu rezultate din calculul de majorare a pensiilor se intregesc la un leu.
În vederea corelării, pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.054 lei, cît devine pensia de 3.000 lei majorată cu procentul de 1,8 la suta. 


Anexa 3 
TABEL
cu procentele de majorare a pensiilor invalizilor de război, diferenţiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual al pensiilor – lei –Procentul de majorareNivelul pensiei dupa majorare
minim – lei –maxim – lei –
Pina la 55045,5800
551 – 8006,6800853
801 – 9005,8853953
901 – 10005,29531052
1001 – 11004,710521152
1101 – 12004,311521252
1201 – 13004,012521352
1301 – 14003,713521452
1401 – 15003,414521551
1501 – 17003,115511753
1701 – 20002,717532054
2001 – 22002,420542253
2201 – 25002,122532553
2501 – 27001,925532752
2701 – 30001,727523051


Potrivit legii, fracţiunile de leu rezultate din calculul de majorare a pensiilor se intregesc la un leu.
În vederea corelării, pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.051 lei cît devine pensia de 3.000 lei majorată cu 1,7 la suta.

Lasă un comentariu