DECRET nr. 210 din 27 iulie 1988
pentru aplicarea majorării pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta, a pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă, a pensiilor invalizilor de război şi a pensiilor militare

EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT

Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 41 din 28 iulie 1988

În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 5/1988 cu privire la majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta, a pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă şi a pensiilor invalizilor de război, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: 

Articolul 1

Pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta de pînă la 3.000 lei lunar se majorează, în medie, cu 8 la suta.


Articolul 2

(1) Pensia minima de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta pentru pensionării cu vechime integrală se stabileşte 1.100 lei lunar.
(2) Procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime integrală, diferenţiate pe niveluri de pensii, sînt cele prevăzute în anexa nr. 1.


Articolul 3

(1) Pensia minima pentru munca depusa şi limita de vîrsta pentru pensionării cu vechime incompleta, care au depus o activitate de cel puţin 10 ani în unităţi de stat, se stabileşte la 800 lei lunar. Vechimea în munca ce se ia în considerare este cea prevăzută de reglementările legale privind pensiile de asigurări sociale de stat.
(2) Procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime incompleta, diferenţiate pe niveluri de pensii, sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.


Articolul 4

Pensia minima pentru pierderea capacităţii de muncă de gradul II de invaliditate pentru pensionării care primesc pensie numai din fondurile asigurărilor sociale de stat se stabileşte la 800 lei lunar.


Articolul 5

(1) Pensiile invalizilor de război de pînă la 3.000 lei lunar se majorează, în medie, cu 16,9 la suta.
(2) Pensia minima a invalizilor de război se stabileşte la 800 lei lunar.
(3) Procentele de majorare a pensiilor invalizilor de război, diferenţiate pe niveluri de pensii, sînt cele prevăzute în anexa nr. 3.


Articolul 6

Pensiile prevăzute la art. 1-5 se majorează astfel:
a) la data de 1 august 1988, pensiile invalizilor de război;
b) la data de 1 octombrie 1988, pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta de pînă la 1.500 lei lunar şi pensia minima pentru pierderea capacităţii de muncă, gradul II de invaliditate;
c) la data de 1 martie 1989, pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta cuprinse între 1.500-3.000 lei lunar.


Articolul 7

(1) Pentru persoanele care primesc pensii pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime integrală în munca, prestată în mai multe sectoare cu sisteme proprii de pensionare, procentul de majorare este cel prevăzut în anexa nr. 1, corespunzător nivelului total al pensiilor, şi se aplică la cuantumul pensiei de asigurări sociale de stat.
(2) În cazul persoanelor care primesc pensii pentru munca depusa şi limita de vîrsta, cu vechime incompleta în munca, prestată în mai multe sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensionare, din care cel puţin 10 ani în unităţi de stat, procentul de majorare este cel prevăzut în anexa nr. 2, corespunzător nivelului total al pensiilor, şi se aplică la cuantumul pensiei de asigurări sociale de stat.


Articolul 8

(1) Pensiile de asigurări sociale de stat la care se aplică majorarea, pensiile minime prevăzute de prezentul decret şi pensiile invalizilor de război cuprind şi compensaţiile pentru produse agroalimentare, energie termica, gaze naturale şi alţi combustibili, prevăzute de decretele Consiliului de Stat nr. 46/1982, nr. 240/1982 şi nr. 283/1984.
(2) De la data prezentului decret, compensaţiile prevăzute la alin. (1) se includ şi în pensiile care au rămas nemodificate.


Articolul 9

(1) Pensionării cărora li se majorează pensiile potrivit prezentului decret vor beneficia, în continuare, de drepturile de alocaţie de stat pentru copii, stabilite în condiţiile legii pînă la data majorării pensiilor. De asemenea, chiriile pentru locuinţe, stabilite potrivit pensiilor nemajorate, rămîn nemodificate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pensionarilor cărora li s-au inclus compensaţiile în pensie, potrivit art. 8 alin. (2).


Articolul 10

Pensiile militare de serviciu pentru activitatea depusa şi pensiile militare minime pentru pierderea capacităţii de muncă gradul II de invaliditate se majorează în procentele şi în condiţiile prevăzute de prezentul decret.


Articolul 11

Fondurile necesare majorării pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta, pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă, pensiilor invalizilor de război şi pensiilor militare prevăzute la art. 10 se acoperă de la bugetul de stat.


Articolul 12

Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, în termen de 10 zile de la data prezentului decret, vor prezenta propuneri de modificare a indicatorilor economico-financiari din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, pe semestrul II şi anul 1988, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.


Articolul 13

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret. 


Anexa 1 
TABEL
cu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime integrală, diferenţiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual al pensiilor – lei – Procentul de majorare Nivelul pensiei dupa majorare
minim – lei – maxim – lei –
Pina la 900 22,2 1100
901 – 1000 17,0 1100 1170
1001 – 1100 15,0 1170 1265
1101 – 1200 12,9 1265 1355
1201 – 1300 11,9 1355 1455
1301 – 1400 11,0 1455 1554
1401 – 1500 9,9 1554 1649
1501 – 1700 9,0 1649 1853
1701 – 2000 7,9 1853 2158
2001 – 2200 6,7 2158 2348
2201 – 2500 5,9 2348 2648
2501 – 2700 5,4 2648 2846
2701 – 3000 4,9 2846 3147


Potrivit legii, fracţiunile de leu rezultate din calculul de majorare a pensiilor se intregesc la un leu.
În vederea corelării, pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.147 lei cît devine pensia de 3.000 majorată cu procentul de 4,9 la suta. 


Anexa 2 
TABEL
cu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime incompleta, diferenţiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual al pensiilor – lei – Procentul de majorare Nivelul pensiei dupa majorare
minim – lei – maxim – lei –
Pina la 550 45,5 800
551 – 700 25,2 800 877
701 – 800 15,2 877 922
801 – 900 13,7 922 1024
901 – 1000 7,9 1024 1079
1001 – 1100 5,6 1079 1162
1101 – 1200 5,2 1162 1263
1201 – 1300 4,8 1263 1363
1301 – 1400 4,4 1363 1462
1401 – 1500 4,1 1462 1562
1501 – 1700 3,4 1562 1758
1701 – 2000 3,0 1758 2060
2001 – 2200 2,6 2060 2258
2201 – 2500 2,3 2258 2558
2501 – 2700 1,9 2558 2752
2701 – 3000 1,8 2752 3054


Potrivit legii, fracţiunile de leu rezultate din calculul de majorare a pensiilor se intregesc la un leu.
În vederea corelării, pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.054 lei, cît devine pensia de 3.000 lei majorată cu procentul de 1,8 la suta. 


Anexa 3 
TABEL
cu procentele de majorare a pensiilor invalizilor de război, diferenţiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual al pensiilor – lei – Procentul de majorare Nivelul pensiei dupa majorare
minim – lei – maxim – lei –
Pina la 550 45,5 800
551 – 800 6,6 800 853
801 – 900 5,8 853 953
901 – 1000 5,2 953 1052
1001 – 1100 4,7 1052 1152
1101 – 1200 4,3 1152 1252
1201 – 1300 4,0 1252 1352
1301 – 1400 3,7 1352 1452
1401 – 1500 3,4 1452 1551
1501 – 1700 3,1 1551 1753
1701 – 2000 2,7 1753 2054
2001 – 2200 2,4 2054 2253
2201 – 2500 2,1 2253 2553
2501 – 2700 1,9 2553 2752
2701 – 3000 1,7 2752 3051


Potrivit legii, fracţiunile de leu rezultate din calculul de majorare a pensiilor se intregesc la un leu.
În vederea corelării, pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.051 lei cît devine pensia de 3.000 lei majorată cu 1,7 la suta.

Lasă un comentariu