prorogare de legi si acte normative care aduceau bani in plus pensionarilor, 01.01.2024 o nou șansă pentru plata beneficiilor.

Ministerul finanțelor amână printr-o ordonanță de urgență din nou ”noua” lege a pensiilor. Astfel că de mai bine de 4 ani de la emiterea ei, legea 127/2019 va amânată din nou până la 01.01.2024.
În acest caz câteva acte normative vor trebui de asemenea modificate, deoarece aplicarea lor era limitată până la 01.09.2023 când trebui să intre în vigoare legea 127/2019.
Altfel cumpărarea de stagiu retroactiv pe maxim 6 ani se va putea realiza numai până la 31.08.2023.
Trecând peste motivele invocate de către legiuitor prin care s-a amânat, din nou aceasta lege, este bine să vedem si partea plină a paharului.
Mai întâi asigurații care au realizați ani în condiții de grupa a II-a sau condiții deosebite vor mai avea încă 4 luni în care pentru fiecare an realizat vârsta de pensionare se reduce cu 4 luni. Dacă legea ar fi intrat în vigoare, atunci din 01.09.2023 reducerea vârstei standard de pensionare ar fi fost de numai 3 luni. De asemenea stagiul suplimentar primit pentru fiecare an de grupa a II-a de 3 luni la an și 4 luni pentru condiții deosebite, din 01.09.2023, nu ar fi putut fi valorificat la stabilirea pensiilor anticipate fiin considerat perioadă asimilată similar cu perioada studiilor superioare spre exemplu.

Feroviarii rămân în sala de așteptare

Mult așteptatul întâi ianuarie 2023 de la care s-ar fi aplicat Ordinul MTI 1561/2022 prin care toți feroviarii care au primit o revizuire a activității profesionale prin care erau repartizați la ”siguranța circulaței” vor mai avea de așteptat până la următorul întâi ianuarie. Astfel că recalcularea pensiilor pentru cei care activitatea realizată până la 01.04.2001 în siguranța circulației urma să fie încadrată în condiții speciale și implicit primeau o majorare a pensiilor va trebbui să aștepte până la 01.01.2024.

Ambulanțierii..

Mult așteptata aplicare a legii 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 11 ianuarie 2021, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2024. Astfel că pensionarea de la 57 ani a celor care au prestat această activitate timp de 30 de ani mai are de așteptat.

Autoritățile locale și indemnizațiile.

Cam așa trebuia să se întâmple de la 01.01.2023: ”Primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene beneficiază de indemnizație pentru limită de vârstă de la data la care li se acordă drepturile de pensie pentru limită de vârstă, dar nu mai devreme de data încetării mandatului aflat în derulare.” Acum prin ordonanța de urgența se adaugă: ”Aplicarea prevederilor art. 210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare se suspendă până la data de 1 ianuarie 2024.”

Indemnizațiile de urmaș pentru prizonieri ..încă nu se eliberează.

La articolul III din Legea nr. 210/2022 pentru modificarea art.1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice,… se completează cu
”începând cu data de 1 ianuarie 2024, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi g), precum şi pentru copiii prevăzuți la art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”
Urmare deciziile prin care beneficiarii acestor indemnizații era anunțați că vor primi banii din 01.01.2023 vor trebui să mai aștepte până la 01.01.2024….. cel puțin.

Vezi aici textul ordonantei de urgenta OUG prorogare L 127-2019.

datele se actualizează..

08.12.2022

 

Lasă un comentariu