Un nou proiect de lege a fost inaintat spre promulgare. Prin aceasta lege activitatile din sectoarul construcțiilor de masini vor fi revizuite in vederea calculului retroactiv al pensiilor celor eligibili.

Astfel, activiatile din:

sectorul construcţii maşini, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în următoarele activităţi specifice:

-turnarea pieselor şi lingourilor de oţel, în turnătoriile de oţel; turnarea pieselor de fontă, pieselor din aliaje neferoase şi pieselor cu modele uşor fuzibile în turnătoriile de fontă, turnătoriile de aliaje neferoase şi turnătoriile de precizie;

-forjarea pieselor pe ciocane de peste 2 tone forţă în secţiile de forjă;

-turnarea cuzineţilor din aliaje neferoase pe suport de oţel în turnătoriile de cuzineţi; activitatea desfăşurată de către ingineri, subingineri şi tehnicieni, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal de muncă, în secţiile de producţie respective.

activitățile de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție ale minelor de minereuri, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice extracției minereurilor care a ocupat următoarele funcții:

adjunct şef carieră, adjunct șef depozit, adjunct șef uzină, artificier, automacaragiu, buldozerist, electrician, electrician subteran, electromecanic, electromecanic subteran, electromecanic turbosuflantă, electronist, excavatorist, frezor, inginer, inginer conducător formație de lucru, inginer șef investiții, inginer șef producție, instalator, laborant, lăcătuș, lăcătuș mecanic, lăcătuș mecanic
subteran, macaragiu, maistru, manipulant, mecanic, mecanic mașini utilaje, mecanic subteran, miner subteran, miner suprafață, muncitor necalificat, muncitor necalificat subteran, operator preparare, operator preparare subteran, prelucrător așchiere, revizor tehnic, șef carieră, șef laborator control tehnic de calitate, șef depozit, șef secție, șef uzină, strungar, subinginer, subinginer conducător formație de lucru subteran, sudor, sudor subteran, tehnician;

si

activitatea de trefilare, inclusiv prin decaparea cu acizi, desfășurată de către persoanele încadrate în muncă la S.C. ArcelorMittal Roman.

Vezi aici proiectul de lege : pr 112_22.

Pentru a afla când intra in vigoare si daca ai dreptul la recalcularea pensiei cere ajutor la consultanta@pensiata.ro .

11.12.2022

www.pensiata.ro

Lasă un comentariu